تبلیغات
نور علی نور !!! - نماز 2
شنبه 30 آبان 1388

نماز 2

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    

و باز آن حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله میفرمود: هر كس نفس خود را براى نماز فریضه آماده كند و وقت نماز را انتظار كشد و آن را در اوّل وقت مقرّرش بجا آورد و با ركوع و سجود درست و خشوع نماز را تمام بجا آورد و بعد ادامه دهد نماز را بتعقیب با تمجید خداى عزّ و جلّ بصفاتى كه دلالت بر عظمت خداوند تعالى كند، و تعظیم الهى و حمد الهى كند تا آنكه وقت نماز دیگر رسد و در فاصله میان آن دو نماز كلامى كه فایده مشروعى در آن نباشد نگوید خداوند متعال براى او ثواب كسى كه حج و عمره بجا آورد نویسد و او از اهل علیین باشد یعنى اعلى مراتب بهشت.