تبلیغات
نور علی نور !!! - نماز 3
شنبه 30 آبان 1388

نماز 3

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

مستدرك الوسائل 1/ 172 جامع احادیث الشیعة 4/ 50

در صحیفه امام رضا (ع) از آن حضرت از پدرانش نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود: نمازهاى پنجگانه را مواظبت كنید، زیرا روز قیامت كه مى‏شود خداوند بنده‏اش را فرا مى‏خواند و نخستین چیزى را كه از او مى‏پرسد نماز است، اگر آن را به طول كامل انجام داده باشد (به بهشت مى‏رود) و گر نه در آتش افكنده مى‏شود. 708-

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إنّ أفضل الفرائض بعد المعرفة الصّلاة و أوّل ما یحاسب العبد علیها الصّلاة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

تفسیر ابی الفتوح 1/ 103

پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین واجبات پس از شناخت (خدا) نماز است. نماز نخستین چیزى است كه بنده را براى آن مورد حساب قرار مى‏دهند، اگر پذیرفته شد سایر اعمال نیز پذیرفته مى‏شود و اگر پذیرفته نشد بقیّه اعمال نیز پذیرفته نمى‏شود. 709-