تبلیغات
نور علی نور !!! - معراج
شنبه 30 آبان 1388

معراج

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

از قاسم بن معاویه نقل است كه به امام صادق علیه السّلام عرض كرد: در حدیثى كه مردم‏

در معراج رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت كرده‏اند آمده است كه آن حضرت در شب معراج در عرش مكتوب دید كه: «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، أبو بكر الصّدّیق»؟ حضرت فرمود: سبحان اللَّه‏  همه چیز را تغییر دادند حتّى این را؟! گفتم: آرى. فرمود: بدرستى كه خداوند عزّ و جلّ وقتى عرش را آفرید بر آن مكتوب داشت كه‏ لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه آب را آفرید در مجراى آن مكتوب داشت كه:لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه كرسى را آفرید در ستونهاى آن مكتوب داشت كه: لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه لوح را آفرید در آن مكتوب داشت كه: لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» .و هنگامى كه اسرافیل را آفرید بر پیشانى او مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه جبرئیل را آفرید بر بالهاى او مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه آسمانها را آفرید در اكناف و نواحى آن مكتوب داشت كه: «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه زمینها را آفرید در طبقات آن نگاشت لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه كوهها را آفرید در رأس هر كدام مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه خورشید را آفرید بر آن مكتوب داشت كه:لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه ماه را آفرید بر آن نگاشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین»و آن همان سیاهى و لكّه‏اى است كه در ماه مى‏بینید.

پس هر كدام از شما كه مى‏گویدلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه»بلافاصله بگوید:علیّ أمیر المؤمنین»