تبلیغات
نور علی نور !!! - موز
یکشنبه 1 آذر 1388

موز

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

باب یازدهم موز

 (2) 1- در محاسن: (554) بسندش از ابى اسامه كه نزد امام ششم علیه السّلام رفتم و موزى نزدیكم آورد و از آن خوردیم با آن حضرت. (3) 2- و از همان: (555) بسندش از ابى خدیجه كه با فضل نزد ابى خالد صاحب خال رفتیم و موز و رطب آورد و گفت: از این بخورید كه خوبست. (4) بیان: اشاره بهر كدام است یا بخصوص موز. (5) 3- در محاسن: از یحیى بن موسى صنعانى كه در منى نزد ابى الحسن ثانى بودم و ابى جعفر علیه السّلام در دامنش بود و موز را پوست میكند و باو میخوراند. (6) بیان: فیروزآبادى گفته: موز میوه معروفى است ملین و مدر و باه آور است نطفه و بلغم و صفراء فزاید و پر خوردنش جدا سنگینى آورد و خوشه‏اش از 30 تا 500 موز گیرد، در بحر الجواهر است كه موز میوه درختى است كه كنار دریا در بیشتر بلاد روید، و موز و نخل خرما جز در بلاد گرمسیر نرویند.

 (7)