تبلیغات
نور علی نور !!! - طالب علم
یکشنبه 1 آذر 1388

طالب علم

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

براى طالب علم فرشتگان استغفار مى‏نمایند و تمام موجودات آسمان و زمین براى او دعا میكنند .

2 . استاد مانند نخله خرماست باید انتظار داشت كى خرما بتو میدهد دانشمند مانند روزه‏دار شب زنده‏دار و مجاهد در راه خداست و هر گاه دانشمند بمیرد رخنه‏اى در اسلام افتد رخنه‏اى كه تا روز قیامت بسته نشود و همانا دانشجوئى كه بمیرد هفتاد هزار فرشته او را تشییع جنازه كنند. (1) و از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و اله روایت شده كه هر كس طالب علم را كمك كند مسلم پیامبران را دوست داشته و با آنان همنشین میباشد و هر كس دشمن داشته باشد طالب علم را مسلم پیامبران را دشمن داشته و مجازات او جهنم است و همانا طالب علم روز قیامت مانند پیغمبران شفاعت مى‏كند و براى طالب علم در بهشت فردوس یك هزار كاخ طلاست و در بهشت جاویدان یك هزار شهر از نور و در جنة الماوى هشتاد درجه از یاقوت سرخ و براى هر درهمى كه در راه كسب علم‏ خرج كند به شماره‏ى ستاره‏هاى آسمان و فرشتگان حوریه باشد و هر كس بطالب علم دست دهد خدا بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند و هر كس طالب علم را كمك كند هنگامى كه بمیرد خدا او را و هر كس كه تشییع جنازه‏اش را كرده بیامرزد.

                                                                               ارشاد القلوب-ترجمه رضایى، ج‏1، ص: 391

3. و همانا براى طالب علم تمام موجودات طلب آمرزش میكنند طلب كنید علم را كه سبب تقرب بین شما و خداى عز و جل مى‏شود و همانا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است‏

4. پیغمبر- صلّى اللَّه علیه و آله- فرمود: دنیا ملعون است و آن كس كه در آن است نیز چنین است مگر سه طایفه: یكى عالم و دیگر كسى كه طالب علم است و سوم آن كس كه به یاد خدا باشد و در هر حال و در هر جا خدا را فراموش نكند

5 . و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم مرویست كه میفرمود: عالم بین مردمان جاهل مانند آدم زنده است بین مردگان، دانسته باشید كه هر چیزى براى طالب علم طلب آمرزش میكند پس طلب علم كنید كه آن سبب تقرب شما است بخدا و طلب علم نمودن واجبست بر هر فرد مسلمانى. (3) و فرمود: چون روز قیامت شود وزن كنند مداد (آثار علمى و قلمى) علما را با خون شهدا؛ مداد علما زیادتى كند (زیرا از كتب علما همه‏

                        ارشاد القلوب-ترجمه مسترحمى، ج‏2، ص: 207

مردم سالهاى بیشمار استفاده مینمایند و بسعادت میرسند و لیكن از خون شهدا أثر كلى باقى نمیماند و فقط خود بهره میبرند). (1) و فرمود: هیچ عملى بعد از أداى واجبات بهتر از اصلاح امور مردم و انتشار أعمال و انجام كارهاى خیر نیست.

6. - رسول خدا «ص» فرمود هر كه راهى رود كه در آن علمى جوید خدا او را راهى برد كه ببهشت در آورد زیرا كه فرشتگان پرهاى خود را براى طالب علم بگسترانند از پسند او و براستى همانا براى طالب علم آمرزشجوید هر كه در آسمان و زمین است تا برسد بماهیان دریا و فضل عالم بر عابد چون فضل ماه است بر سایر اخترها در شب چهارده و براستى علماء وارثان پیغمبرانند زیرا پیغمبران دینار و نه درهمى به ارث ندادند ولى علم را بارث دادند هر كه از آن اخذ كند بهره فراوانى گرفته‏

7. اى طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگى بخودت سرگرم سازد، تو آن روزى كه از آنان جدا مى‏شوى همانند میهمانى هستى كه شب را در میان آنان بسر برده و صبح از نزدشان بسوى دیگران مى‏روى، و دنیا و آخرت بسان منزلى است كه در آن فرود آمده، سپس بسوى غیر آن خواهى رفت. و فاصله میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خواب كوتاهى كه بزودى از آن بیدار شوى چیز دیگرى نیست.

                        امالى شیخ مفید-ترجمه استادولى، متن، ص: 199

 (1) اى طالب علم، براى حضور در پیشگاه پروردگار عملى پیش فرست كه تو در گروه عمل خود هستى، و هر گونه كه عمل كنى جزا بینى.

اى طالب علم نماز بخوان پیش از آنكه نتوانى بر شب و روزى دست یابى كه در آن نماز بگزارى، همانا مثل نماز براى صاحبش- باذن پروردگار- مثل مردى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان، خوب به سخنان او گوش دهد تا از بیان نیازش فارغ شود، همچنین مرد مسلمان تا آن زمان كه در نماز است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد.

اى طالب علم صدقه بده پیش از آنكه قادر بر دادن چیزى نباشى، و از دادن آن ممنوع نگردى، همانا مثل صدقه براى صاحبش مثل مردى است كه دستش به خون كسى آلوده شده و اقوام او در پى خونخواهى وى هستند و او گوید:

مرا نكشید و مدّتى برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما كوشش نمایم، مرد مسلمان نیز- باذن خدا- این چنین است، هر زمان صدقه‏اى بدهد یك گروه از گردنش گشوده شود تا اینكه خداوند اقوامى (چنین كسانى) را به نزد خویش بازستاند در حالى كه از آنان راضى گشته است، و هر كس كه خدا از روى راضى باشد همانا از آتش آزاد شده است.

اى طالب علم آن دل كه در آن چیزى از حقّ نباشد همچون خانه ویرانى است كه آبادكننده‏اى ندارد.

اى طالب علم همانا این زبان كلید خیر و كلید شرّ است. پس بر دهانت مهر زن همان گونه كه بر طلا و نقره است مهر مى‏نهى.

اى طالب علم این مثالها را خداوند براى مردم بیان فرموده و جز عالمان در باره آن تعقّل نمى‏كنند.