تبلیغات
نور علی نور !!! - -بهترین اخلاق
یکشنبه 1 آذر 1388

-بهترین اخلاق

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

 

عبد اللَّه بن سنان گوید: امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در سخنرانى خود فرمود: آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت خبر ندهم؟ آنها عبارتند از: گذشت از آن كس كه به تو ستم روا داشته ، و اینكه پیوند كنى با آن كس كه رابطه‏اش را از تو بریده، و نیكى نمودن به آن كس كه به تو بدى نموده، و بخشش به كسى كه تو را محروم ساخته است. و همانا در نهاد دشمنى و كینه‏توزى بریدن و چیدن نهفته است، منظورم بریدن مو نیست بلكه بریدن دین است‏