تبلیغات
نور علی نور !!! - مطالب هفته سوم دی 1388
دوشنبه 21 دی 1388

آدرس جدید

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    

آدرس جدید ما
yahya.site50.net


دوشنبه 21 دی 1388

وداع

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    

بعد از آنی كه به طور كامل از این وبلاگ نا امید شدم به نابودی وبلاگ در میهن بلاگ گرفته و از این جا به ورد پرس منتقل شدم اون پر نقص تر از این جا است ولی خواب این هم تصمیمی هست
ولی خوب علت اصلی این كار مربوط به نظر سنجی میشه كه به شدت من رو سرخورده كرده
پس bye bye