نور علی نور !!! http://fatux.mihanblog.com 2020-04-04T03:26:11+01:00 text/html 2010-01-11T07:07:08+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی آدرس جدید http://fatux.mihanblog.com/post/95 آدرس جدید ما <br><font size="7">yahya.site50.net</font><br> text/html 2010-01-11T07:00:56+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی وداع http://fatux.mihanblog.com/post/94 بعد از آنی كه به طور كامل از این وبلاگ نا امید شدم به نابودی وبلاگ در میهن بلاگ گرفته و از این جا به ورد پرس منتقل شدم اون پر نقص تر از این جا است ولی خواب این هم تصمیمی هست <br>ولی خوب علت اصلی این كار مربوط به نظر سنجی میشه كه به شدت من رو سرخورده كرده <br>پس bye bye <br><br> text/html 2009-12-24T06:05:49+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی نامه شهریار به انشتین http://fatux.mihanblog.com/post/93 <div style="direction: rtl; text-align: right;"> <div><br><br>حریف از کشف و الهام تو دارد بمب می سازد.<br><br>...<br>در سالهای 1325 و 1326 شمسی بار دیگر خطر بمب اتم زبانزد مردم جهان شد. بشریت نگران از پیامدهای این اسلحه مرگبار، آرامش موقت خود را از دست دادند. اگر یکی دیگراز دولت های متخاصم از این اسلحه استفاده بکند، فاتحه دنیا خوانده خواهد شد. هیچ ذی روحی در روی زمین باقی نخواهد ماند. قرن ها طول خواهد کشید تا حیوانی تک سلولی به وجود آید و قرن ها زمان لازم خواهد بود تا زمین به حالت اولیه برگردد. این ها صحبت های روزمره مردم جهان بود.در چنین فضایی چه کسی قادر بود از این فاجعه عظیم جلوگیری کند. اکثریت مردم دست به دعا بودند. عده ای می گفتند که خداوند در قرآن خبر داده است که کوه ها مثل پنبه تافته خواهد شد. آیا این مردم می توانستند افکار و حرف دلشان را به گوش انیشتینی که در محاصره جهان خواران بود، برسانند؟ پس چه باید کرد؟ چگونه می توان این نابغه علم را متوجه اوضاع وخیم و شرایط روحی نامساعد بشر نمود؟ <script><!-- D(["mb","\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nدر سال 1326 شمسی جمعی از اساتید و دانشجویان تهران ، دست به دامن استاد شهریار می شوند ، موضوع را کاملاً شرح می دهند، نگرانی و وحشت مردم جهان را با او در میان می گذارند و یادآوری می کنند که تنها شهریار ، نابغه شعر و ادب مشرق زمین می تواند، انیشتین آن نابغه ریاضی و فیزیک مغرب زمین را متاثر بکند. \u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nخود استاد شهریار می فرمودند:\u003cbr\u003e\n« چنان منقلب شدم که گویی بمب اتم کره زمین را به کلی نابود کرد و پودر آن در فضای بیکران پخش شد. از جسم خاکی رهیدم . در عالمی اعلا به درگاه خداوند متوسّل شدم : خدایا کمکم کن. پروردگارا، قدرتی می خواهم که دل آن سلطان ریاضی را نرم کنم. اکنون که من مامور این امر مهم شده ام ، شرمنده ام مگردان».\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nآری، شهریار ادب شرق، توفیق الهی را کسب می کند و همان شب ، شعر « پیام به انشتین» آفریده می شود. این شعر به قدری روان و منسجم و صمیمی و موثر، خلق می شود که گمان نمی رفت هیچ سنگدلی را یارای مقاومت در برابرش باشد.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nبلافاصله این شعر به زبان های انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و روسی ترجمه می گردد. عده ای به سرپرستی دخترش خانم ]مریم یا شهرزاد[بهجت مامور می شوندکه شعر را به انیشتین برسانند. از مدیر دفترش در اقامتگاهش وقت می گیرند، روز موعود فرا میرسد. ترجمه فصیح انگلیسی شعر را در اقامتگاه انیشتین، برایش می خوانند. آنچنانکه حاضران نقل کرده اند آن بزرگمرد عالم دانش ، دو بار از جای خود برمی خیزد. دو دستش را بر صورتش می نهد و می فشارد. قطرات اشک بر شیشه عینکش نمایان می شود. با چهره ای اندوهگین یکباره ، با صدایی بلند فریاد می زند:« به دادم برسید » بعد سکوت می کند و صورتش را در میان دو دستش می گیرد و غرق در بحر تفکر می گردد . سکوت غم انگیزی فضای اقامتگاهش را پر می کند.دقایقی بعد ، می خواهد که شعر بار دیگر خوانده شود. این بار پس از شنیدن آن به خارج از اتاقش می رود و با وضعیتی مغموم در باغ مخصوص\u200cاش قدم می زند. گویا تا آخر عمر هم همیشه غمگین بوده است .\u003cbr\u003e\n...\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nمتن ارسالی استاد شهریار به انیشتین:\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nپیام به انیشتین\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nانشتن[انیشتین] یک سلام ناشناس البته می\u200cبخشی،\u003cbr\u003e\nدوان در سایه\u200cروشن\u200cهای یک مهتاب خلیایی\u003cbr\u003e\nنسیم شرق می\u200cآید، شکنج طرّه\u200cها افشان\u003cbr\u003e\nفشرده زیر بازو شاخه\u200cهای نرگس و مریم\u003cbr\u003e\nاز آن\u200cهایی که در سعیدیه\u200cی شیراز می\u200cرویند\u003cbr\u003e\nزچین و موج دریاها و پیچ و تاب جنگل\u200cها\u003cbr\u003e",1] ); //--></script> <br><br>در سال 1326 شمسی جمعی از اساتید و دانشجویان تهران ، دست به دامن استاد شهریار می شوند ، موضوع را کاملاً شرح می دهند، نگرانی و وحشت مردم جهان را با او در میان می گذارند و یادآوری می کنند که تنها شهریار ، نابغه شعر و ادب مشرق زمین می تواند، انیشتین آن نابغه ریاضی و فیزیک مغرب زمین را متاثر بکند. <br><br>خود استاد شهریار می فرمودند:<br>« چنان منقلب شدم که گویی بمب اتم کره زمین را به کلی نابود کرد و پودر آن در فضای بیکران پخش شد. از جسم خاکی رهیدم . در عالمی اعلا به درگاه خداوند متوسّل شدم : خدایا کمکم کن. پروردگارا، قدرتی می خواهم که دل آن سلطان ریاضی را نرم کنم. اکنون که من مامور این امر مهم شده ام ، شرمنده ام مگردان».<br><br>آری، شهریار ادب شرق، توفیق الهی را کسب می کند و همان شب ، شعر « پیام به انشتین» آفریده می شود. این شعر به قدری روان و منسجم و صمیمی و موثر، خلق می شود که گمان نمی رفت هیچ سنگدلی را یارای مقاومت در برابرش باشد.<br><br>بلافاصله این شعر به زبان های انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و روسی ترجمه می گردد. عده ای به سرپرستی دخترش خانم ]مریم یا شهرزاد[بهجت مامور می شوندکه شعر را به انیشتین برسانند. از مدیر دفترش در اقامتگاهش وقت می گیرند، روز موعود فرا میرسد. ترجمه فصیح انگلیسی شعر را در اقامتگاه انیشتین، برایش می خوانند. آنچنانکه حاضران نقل کرده اند آن بزرگمرد عالم دانش ، دو بار از جای خود برمی خیزد. دو دستش را بر صورتش می نهد و می فشارد. قطرات اشک بر شیشه عینکش نمایان می شود. با چهره ای اندوهگین یکباره ، با صدایی بلند فریاد می زند:« به دادم برسید » بعد سکوت می کند و صورتش را در میان دو دستش می گیرد و غرق در بحر تفکر می گردد . سکوت غم انگیزی فضای اقامتگاهش را پر می کند.دقایقی بعد ، می خواهد که شعر بار دیگر خوانده شود. این بار پس از شنیدن آن به خارج از اتاقش می رود و با وضعیتی مغموم در باغ مخصوص‌اش قدم می زند. گویا تا آخر عمر هم همیشه غمگین بوده است .<br>...<br><br>متن ارسالی استاد شهریار به انیشتین:<br><br>پیام به انیشتین<br><br>انشتن[انیشتین] یک سلام ناشناس البته می‌بخشی،<br>دوان در سایه‌روشن‌های یک مهتاب خلیایی<br>نسیم شرق می‌آید، شکنج طرّه‌ها افشان<br>فشرده زیر بازو شاخه‌های نرگس و مریم<br>از آن‌هایی که در سعیدیه‌ی شیراز می‌رویند<br>زچین و موج دریاها و پیچ و تاب جنگل‌ها<br> <script><!-- D(["mb","\nدوان می\u200cآید و صبح سحر خواهد به سر کوبید\u003cbr\u003e\nدر خلوت سرای قصر سلطان ریاضی را.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nدرون کاخ استغنا، فراز تخت اندیشه\u003cbr\u003e\nسر از زانوی استغراق خود بردار\u003cbr\u003e\nبه این مهمان که بی\u200cهنگام و ناخوانده است، دربگشا\u003cbr\u003e\nاجازت ده که با دست لطیف خویش بنوازد،\u003cbr\u003e\nبه نرمی چین پیشانی افکار بلندت را\u003cbr\u003e\nبه آن ابریشم اندیشه هایت شانه خواهد زد.\u003cbr\u003e\nنبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی \u003cbr\u003e\nبه کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام\u003cbr\u003e\nبه دنبال نسیم از در رسیده می\u200cزند زانو\u003cbr\u003e\nکه بوسد دست پیر حکمت دانای مغرب را.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nانشتن آفرین بر تو،\u003cbr\u003e\nخلاء با سرعت نوری که داری، در نوردیدی \u003cbr\u003e\nزمان در جاودان پی شد، مکان در لامکان طی شد\u003cbr\u003e\nحیات جاودان کز درک بیرون بود پیدا شد\u003cbr\u003e\nبهشت روح علوی هم که دین می\u200cگفت جز این نیست\u003cbr\u003e\nتو با هم آشتی دادی جهان دین و دانش را.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nانشتن ناز شست تو!\u003cbr\u003e\nنشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست\u003cbr\u003e\nاتم تا می شکافد جزو جمع عالم بالاست\u003cbr\u003e\nبه چشم موشکاف اهل عرفان و تصوّف نیز\u003cbr\u003e\nجهان ما حباب روی چین آب را ماند\u003cbr\u003e\nمن ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم،\u003cbr\u003e\nجهان جسم ، موجی از جهان روح می\u200cدانم\u003cbr\u003e\nاصالت نیست در مادّه.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nانشتن صد هزار احسنت و لیکن صد هزار افسوس\u003cbr\u003e\nحریف از کشف و الهام تو دارد بمب میسازد\u003cbr\u003e\nانشتن، اژدهای جنگ ....!\u003cbr\u003e\nجهنم کام وحشتناک خود را باز خواهد کرد\u003cbr\u003e\nدگر پیمانه\u200cی عمر جهان لبریز خواهد شد \u003cbr\u003e\nدگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهد کرد\u003cbr\u003e\nچه می\u200cگویم!\u003cbr\u003e\nمگر مهر و وفا محکوم اضمحلال خواهد بود؟\u003cbr\u003e\nمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟\u003cbr\u003e\nمگر یک مادر از دل «وای فرزندم» نخواهد گفت؟\u003cbr\u003e\nانشتن بغض دارم در گلو دستم به دامانت\u003cbr\u003e\nنبوغ خود به کام التیام زخم انسان کن \u003cbr\u003e\nسر این ناجوانمردان سنگین دل به راه آور\u003cbr\u003e\nنژاد و کیش و ملّیت یکی کن ای بزرگ استاد\u003cbr\u003e\nزمین، یک پایتختِ امپراطوریِ وجدان کن\u003cbr\u003e\nتفوق در جهان قائل مشو جز علم و تقوا را\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nانشتن نامی از ایران ِ ویران هم شنیدستی؟\u003cbr\u003e\nحکیما، محترم می\u200cدار مهد ابن سینا را\u003cbr\u003e\nبه این وحشی\u200cتمدّن گوشزد کن حرمت ما را\u003cbr\u003e\nانشتن پا فراتر نه جهان عقل هم طی کن\u003cbr\u003e\nکنار هم ببین موسی و عیسی و محمّد را .\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nکلید عشق را بردار و حلّ این معمّا کن\u003cbr\u003e\nو گر شد از زبان علم این قفل کهن واکن\u003cbr\u003e\nانشتن بازهم بالا \u003cbr\u003e\nخدا را نیز پیداکن.\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e",1] ); //--></script> دوان می‌آید و صبح سحر خواهد به سر کوبید<br>در خلوت سرای قصر سلطان ریاضی را.<br><br>درون کاخ استغنا، فراز تخت اندیشه<br>سر از زانوی استغراق خود بردار<br>به این مهمان که بی‌هنگام و ناخوانده است، دربگشا<br>اجازت ده که با دست لطیف خویش بنوازد،<br>به نرمی چین پیشانی افکار بلندت را<br>به آن ابریشم اندیشه هایت شانه خواهد زد.<br>نبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی <br>به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام<br>به دنبال نسیم از در رسیده می‌زند زانو<br>که بوسد دست پیر حکمت دانای مغرب را.<br><br>انشتن آفرین بر تو،<br>خلاء با سرعت نوری که داری، در نوردیدی <br>زمان در جاودان پی شد، مکان در لامکان طی شد<br>حیات جاودان کز درک بیرون بود پیدا شد<br>بهشت روح علوی هم که دین می‌گفت جز این نیست<br>تو با هم آشتی دادی جهان دین و دانش را.<br><br>انشتن ناز شست تو!<br>نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست<br>اتم تا می شکافد جزو جمع عالم بالاست<br>به چشم موشکاف اهل عرفان و تصوّف نیز<br>جهان ما حباب روی چین آب را ماند<br>من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم،<br>جهان جسم ، موجی از جهان روح می‌دانم<br>اصالت نیست در مادّه.<br><br>انشتن صد هزار احسنت و لیکن صد هزار افسوس<br>حریف از کشف و الهام تو دارد بمب میسازد<br>انشتن، اژدهای جنگ ....!<br>جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهد کرد<br>دگر پیمانه‌ی عمر جهان لبریز خواهد شد <br>دگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهد کرد<br>چه می‌گویم!<br>مگر مهر و وفا محکوم اضمحلال خواهد بود؟<br>مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟<br>مگر یک مادر از دل «وای فرزندم» نخواهد گفت؟<br>انشتن بغض دارم در گلو دستم به دامانت<br>نبوغ خود به کام التیام زخم انسان کن <br>سر این ناجوانمردان سنگین دل به راه آور<br>نژاد و کیش و ملّیت یکی کن ای بزرگ استاد<br>زمین، یک پایتختِ امپراطوریِ وجدان کن<br>تفوق در جهان قائل مشو جز علم و تقوا را<br><br>انشتن نامی از ایران ِ ویران هم شنیدستی؟<br>حکیما، محترم می‌دار مهد ابن سینا را<br>به این وحشی‌تمدّن گوشزد کن حرمت ما را<br>انشتن پا فراتر نه جهان عقل هم طی کن<br>کنار هم ببین موسی و عیسی و محمّد را .<br><br>کلید عشق را بردار و حلّ این معمّا کن<br>و گر شد از زبان علم این قفل کهن واکن<br>انشتن بازهم بالا <br>خدا را نیز پیداکن.</div></div> <script><!-- D(["mb","\u003c/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 2px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 1px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"padding:4px;background-color:#c3d9ff\"\u003e\u003ch3 style\u003d\"margin:0px 3px;font-family:sans-serif\"\u003eThings you can do from here:\u003c/h3\u003e\n\u003cul style\u003d\"font-family:sans-serif\"\u003e\u003cli\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.google.com/reader/view/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fforum.p30parsi.com%2Fexternal.php%3Ftype%3DRSS2?source\u003demail\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003eSubscribe to تالار گفتگوی پارسی فروم\u003c/a\u003e using \u003cb\u003eGoogle Reader\u003c/b\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.google.com/reader/?source\u003demail\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003eGet started using Google Reader\u003c/a\u003e to easily keep up with \u003cb\u003eall your favorite sites\u003c/b\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 1px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 2px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\n-- \u003cbr\u003e\nدریافتـ اینـ پیامـ بدلیلـ اینکهـ شما یکیـ از بهترینـ اعضایـ شناختهـ شدهـ در گروهـ لـــــــیـــــــمــــــو هستید.\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nبرایـ دیدنـ از گروهـ :\u003cbr\u003e\n\u003ca href\u003d\"http://groups.google.com/group/lymoo\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003ehttp://groups.google.com/\u003cWBR\u003egroup/lymoo\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ca href\u003d\"http://groups.google.com/group/lymoo\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003ehttp://groups.google.com/\u003cWBR\u003egroup/lymoo\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\n\u003ca href\u003d\"http://groups.google.com/group/lymoo\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003ehttp://groups.google.com/\u003cWBR\u003egroup/lymoo\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nساده ترینـ راهـ برایـ گذاشتنـ یکـ مطلبـ و فرستادنـ آنـ برایـ همهـ ، استفادهـ از لینکـ زیر استـ:\u003cbr\u003e\n\u003ca href\u003d\"http://groups.google.com/group/lymoo/post\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003e",1] ); //--></script> text/html 2009-12-24T05:55:48+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی جزئیاتی از هک شدن سایت ناسا و شرکت های اسرائیلی توسط هكرهای ایرانی http://fatux.mihanblog.com/post/92 <h2 style="margin: 0.25em 0px 0px;"> <div><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://forum.p30parsi.com/showthread.php?t=20485" target="_blank"><br></a></div></h2> <div style="margin-bottom: 0.5em;"><br></div><br> <div style="direction: rtl; text-align: right;"> <div> <div align="center"><img alt="" src="http://www.seemorgh.com/DesktopModules/iContent2/Files/51444.jpg" border="0"></div><br><br><br>چند روز پیش وقتی كاربران وب سایت سازمان تحقیقات فضایی ایالات متحده (ناسا) را باز ‌كردند تصویر و جمله‌ای از حضرت امام خمینی (ره) را می‌دیدند، با این متن كه ...<br><font face="Tahoma"><br><font face="Tahoma">به نقل از پرچم ، چند روز پیش وقتی كاربران وب سایت سازمان تحقیقات فضایی ایالات متحده (ناسا) را باز ‌كردند تصویرو جمله‌ای از حضرت امام خمینی (ره) را می‌دیدند، با این متن كه؛«جنگ ما جنگ عقیده است و جفرافیا و مرز نمی شناسد. پس تا شرك و كفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما می دانیم كه جسارت توهین به امام خمینی جز از شما بر نمی آید. این فقط یك اخطار است به سایت های دولتی شما!»<br><br>از جملات نشسته بر صفحه اصلی این سایت كه گفته می‌شود یكی از امن ترین سایت های اینترنتی جهان است، معلوم بود كه حمله صورت گرفته باید كار یك گروه ایرانی باشد. <script><!-- D(["mb","\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nكمی بعد معلوم شد كه به جز این پایگاه اینترنتی، بیش از 500 پایگاه اینترنتی وابسته به اسرائیل نیز مورد هجوم همین گروه قرار گرفته است.\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nدر همین باره \u0026quot;مدیر گروه آشیانه\u0026quot; \u200cدر مصاحبه ای اختصاصی ، هدف از حمله به سایت\u200cهای مذكور را درج اخبار جهت داری علیه ایران و توهین به امام خمینی عنوان كرد.\u003cbr\u003e\nمدیر تیم امنیت این شبكه ایرانی اظهار داشت: یك گروه بیست نفره در طول یك هفته موفق به هك سایت سازمان فضایی آمریكا، ناسا شدند.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nوی افزود: ناسا خبر توهین به امام(ره) را به صورت جانبدارانه در یكی از وب\u200cسایت\u200cهای زیر مجموعه خود قرار داده بود كه ما با هدف برخورد با این نوع حمایت\u200cها به این سایت حمله كردیم و جمله\u200cای از حضرت امام(ره) را در این سایت قرار دادیم.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nوی از هك هفتصد سایت اسرائیلی از جمله وب سایت شركت پست رژیم صهیونیستی در هفته گذشته خبر داد و تصریح كرد: به زودی دولت الكترونیك این رژیم را مختل خواهیم كرد.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nوی در باره حمله به سایت تویتر كه در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری به صورت جانبدارانه ای از ایجاد شورش در ایران حمایت می\u200cكرد و تقریبا همزمان با حمله به سایت ناسا مورد حمله قرار گرفته بود گفت: حمله به تویتر كار گروه او نبوده و توسط گروه دیگری از ایرانیان مورد حمله قرار گرفته است.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nاو در باره هدف از این اقدام گفت: این کار را به این دلیل انجام دادیم که نشان بدهیم ایرانی\u200cها هم می توانند سایت های بزرگی مثل ناسا را هک کنند و بفهمند كه مردم با استعداد ایرانی تروریست نیستند.\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nمدیر این شبكه ایرانی در باره علت حمله با سایت\u200cهای وابسته به رژیم صهیونیستی اسرائیل گفت: به نظر ما اصلا دلیلی ندارد این كشور جعلی دامنه\u200cای بر روی اینترنت داشته باشد.\u003cbr\u003e\nاو افزود: ما توانستیم طی یك هفته هفتصد سایت با دامنه اسرائیلی را هك كنیم، از جمله این سایت\u200cها، وب سایت شركت پست این رژیم صهیونیستی بود.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nوی در باره علت حمله به وب سایت ایالت وینچستروای امریكاگفت: می\u200cخواهیم ثابت كنیم، قدرت و خلاقیت ما خیلی بیشتر از آن چیزی است كه آن\u200cها تصور می\u200cكنند، رسانه\u200cهای غربی چیزی كه از ایران نشان می\u200cدهند ما نیستیم. ما رسانه نداریم پس در رسانه\u200cهای آنان خود را نشان می\u200cدهیم. اگر ناسا بهترین گروه\u200cهای امنیتی را مسئول حفاظت از وب سایتش می\u200cكند ما به آن سایت حمله می\u200cكنیم كه ثابت كنیم در جهان بهترینیم.",1] ); //--></script> <br><br>كمی بعد معلوم شد كه به جز این پایگاه اینترنتی، بیش از 500 پایگاه اینترنتی وابسته به اسرائیل نیز مورد هجوم همین گروه قرار گرفته است.<br><br>در همین باره "مدیر گروه آشیانه" ‌در مصاحبه ای اختصاصی ، هدف از حمله به سایت‌های مذكور را درج اخبار جهت داری علیه ایران و توهین به امام خمینی عنوان كرد.<br>مدیر تیم امنیت این شبكه ایرانی اظهار داشت: یك گروه بیست نفره در طول یك هفته موفق به هك سایت سازمان فضایی آمریكا، ناسا شدند.<br><br>وی افزود: ناسا خبر توهین به امام(ره) را به صورت جانبدارانه در یكی از وب‌سایت‌های زیر مجموعه خود قرار داده بود كه ما با هدف برخورد با این نوع حمایت‌ها به این سایت حمله كردیم و جمله‌ای از حضرت امام(ره) را در این سایت قرار دادیم.<br><br>وی از هك هفتصد سایت اسرائیلی از جمله وب سایت شركت پست رژیم صهیونیستی در هفته گذشته خبر داد و تصریح كرد: به زودی دولت الكترونیك این رژیم را مختل خواهیم كرد.<br><br>وی در باره حمله به سایت تویتر كه در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری به صورت جانبدارانه ای از ایجاد شورش در ایران حمایت می‌كرد و تقریبا همزمان با حمله به سایت ناسا مورد حمله قرار گرفته بود گفت: حمله به تویتر كار گروه او نبوده و توسط گروه دیگری از ایرانیان مورد حمله قرار گرفته است.<br><br>او در باره هدف از این اقدام گفت: این کار را به این دلیل انجام دادیم که نشان بدهیم ایرانی‌ها هم می توانند سایت های بزرگی مثل ناسا را هک کنند و بفهمند كه مردم با استعداد ایرانی تروریست نیستند.<br><br>مدیر این شبكه ایرانی در باره علت حمله با سایت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی اسرائیل گفت: به نظر ما اصلا دلیلی ندارد این كشور جعلی دامنه‌ای بر روی اینترنت داشته باشد.<br>او افزود: ما توانستیم طی یك هفته هفتصد سایت با دامنه اسرائیلی را هك كنیم، از جمله این سایت‌ها، وب سایت شركت پست این رژیم صهیونیستی بود.<br><br>وی در باره علت حمله به وب سایت ایالت وینچستروای امریكاگفت: می‌خواهیم ثابت كنیم، قدرت و خلاقیت ما خیلی بیشتر از آن چیزی است كه آن‌ها تصور می‌كنند، رسانه‌های غربی چیزی كه از ایران نشان می‌دهند ما نیستیم. ما رسانه نداریم پس در رسانه‌های آنان خود را نشان می‌دهیم. اگر ناسا بهترین گروه‌های امنیتی را مسئول حفاظت از وب سایتش می‌كند ما به آن سایت حمله می‌كنیم كه ثابت كنیم در جهان بهترینیم. <script><!-- D(["mb","\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nوی در پایان در باره ارزیابی خود از دانش ایرانی\u200cها در این حوزه گفت: رقابت سختی در جهان بر قرار است اما ایرانی\u200cها با توجه به امكانات كم، شبكه سرعت پایین و عدم فضای آموزش در این زمینه بسیار عالی كار كردند و در رده بندی های جهانی بین 5 رده اول دنیا هستند.\u003cbr\u003e\n\u003cbr\u003e\nباید خاطر نشان کرد که سال گذشته نیز سایت موساد ، یكی از بزرگترین سایت\u200cهای رژیم صهیونیستی توسط گروه آشیانه ، DOWN (غیر فعال) شد. این سایت كه یكی از بزرگترین سایت\u200cهای رژیم صهیونیستی است ، توسط گروه آشیانه كه از گروه\u200cهای بزرگ هكری ایران است، DOWN شد.این اقدام در پی جنایات بی رحمانه رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم فلسطین و نوار غزه صورت گرفته بود.\u003c/font\u003e\u003cbr\u003e\n\u003c/font\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 2px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 1px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"padding:4px;background-color:#c3d9ff\"\u003e\u003ch3 style\u003d\"margin:0px 3px;font-family:sans-serif\"\u003eThings you can do from here:\u003c/h3\u003e\n\u003cul style\u003d\"font-family:sans-serif\"\u003e\u003cli\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.google.com/reader/view/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fforum.p30parsi.com%2Fexternal.php%3Ftype%3DRSS2?source\u003demail\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003eSubscribe to تالار گفتگوی پارسی فروم\u003c/a\u003e using \u003cb\u003eGoogle Reader\u003c/b\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.google.com/reader/?source\u003demail\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003eGet started using Google Reader\u003c/a\u003e to easily keep up with \u003cb\u003eall your favorite sites\u003c/b\u003e\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 1px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\u003cdiv style\u003d\"margin:0px 2px;padding-top:1px;background-color:#c3d9ff;font-size:1px !important;line-height:0px !important\"\u003e \u003c/div\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\n\n-- \u003cbr\u003e\nدریافتـ اینـ پیامـ بدلیلـ اینکهـ شما یکیـ از بهترینـ اعضایـ شناختهـ شدهـ در گروهـ لـــــــیـــــــمــــــو هستید.\u003cbr\u003e\n \u003cbr\u003e\nبرایـ دیدنـ از گروهـ :\u003cbr\u003e\n\u003ca href\u003d\"http://groups.google.com/group/lymoo\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\u003e",1] ); //--></script> <br><br>وی در پایان در باره ارزیابی خود از دانش ایرانی‌ها در این حوزه گفت: رقابت سختی در جهان بر قرار است اما ایرانی‌ها با توجه به امكانات كم، شبكه سرعت پایین و عدم فضای آموزش در این زمینه بسیار عالی كار كردند و در رده بندی های جهانی بین 5 رده اول دنیا هستند.<br><br>باید خاطر نشان کرد که سال گذشته نیز سایت موساد ، یكی از بزرگترین سایت‌های رژیم صهیونیستی توسط گروه آشیانه ، DOWN (غیر فعال) شد. این سایت كه یكی از بزرگترین سایت‌های رژیم صهیونیستی است ، توسط گروه آشیانه كه از گروه‌های بزرگ هكری ایران است، DOWN شد.این اقدام در پی جنایات بی رحمانه رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم فلسطین و نوار غزه صورت گرفته بود.</font><br></font></div></div> text/html 2009-11-22T12:13:21+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی تعجب http://fatux.mihanblog.com/post/91 <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چیز مى‏ترسد چرا به چهار چیز پناه نمى‏برد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">:</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تعجب مى‏كنم از كسى كه از دشمن مى‏ترسد چرا به ذكر: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ یعنى: خدا ما را بس است و او بهترین پشتیبان است. پناه نمى‏برد، زیرا من شنیدم كه خداى بلند مرتبه مى‏فرماید: «آنان با نعمت و بخشش الهى بازگشتند در حالى كه هیچ بدى به آنان نرسید</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">».</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تعجب مى‏كنم از كسى كه گرفتار است چگونه به ذكر: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ یعنى: خدایى جز تو نیست، تو منزهى و من از ستمگارانم. پناه نمى‏برد، زیرا من شنیدم كه خداى بلند مرتبه پس از این ذكر مى‏فرماید: «ما او را اجابت كردیم، و او را از اندوه رهانیدیم، و مؤمنان را نیز مى‏رهانیم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و تعجب مى‏كنم از كسى كه حیله به او زده شده است چگونه به این دعا پناه‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">الآداب الدینیة للخزانة المعینیة با ترجمه عابدى، ص: 360</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 10%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمى‏برد: «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ یعنى كار خود را به خداوند واگذار مى‏كنم كه او آگاه به بندگان است، زیرا من شنیدم كه خداوند در باره گوینده این ذكر مى‏فرماید: «خداوند او را از نیرنگهاى زشت آنان حفظ نمود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">». </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و در تعجبم از كسى كه دنیا و زینت‏هاى آن را مى‏خواهد چگونه به این ذكر پناه نمى‏برد: ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنى تنها آنچه را خدا بخواهد انجام مى‏شود، هیچ نیرویى جز از طرف خداوند نیست، زیرا من شنیدم خداوند بلند مرتبه در باره گوینده آن مى‏فرماید: «اگر معتقد هستى كه من كمتر از تو مال و فرزند دارم پس امیدوارم پروردگارم بهتر از ثروت تو به من دهد». و كلمه «عسى» در این آیه شریفه به معنى امیدوارى است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN></P></SPAN> text/html 2009-11-22T08:30:04+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی -بهترین اخلاق http://fatux.mihanblog.com/post/89 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><SPAN dir=rtl><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">عبد اللَّه بن سنان گوید: امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در سخنرانى خود فرمود: آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت خبر ندهم؟ آنها عبارتند از: گذشت از آن كس كه به تو ستم روا داشته ، و اینكه پیوند كنى با آن كس كه رابطه‏اش را از تو بریده، و نیكى نمودن به آن كس كه به تو بدى نموده، و بخشش به كسى كه تو را محروم ساخته است. و همانا در نهاد دشمنى و كینه‏توزى بریدن و چیدن نهفته است، منظورم بریدن مو نیست بلكه بریدن دین است‏</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-11-22T06:46:06+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی در خواست 2 http://fatux.mihanblog.com/post/90 <P><FONT size=4>اگه براتون زحمت نیست !!! یك كامنتی هم بزارید و</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4>&nbsp;نظراتتون را بگید تا مطابق با سلیقه شما پیش بریم !!</FONT></P> <P><FONT size=4>ممنون از شما </FONT></P> text/html 2009-11-22T06:34:56+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی طالب علم http://fatux.mihanblog.com/post/88 <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">براى طالب علم فرشتگان استغفار مى‏نمایند و تمام موجودات آسمان و زمین براى او دعا میكنند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> . </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">2 . استاد مانند نخله خرماست باید انتظار داشت كى خرما بتو میدهد دانشمند مانند روزه‏دار شب زنده‏دار و مجاهد در راه خداست و هر گاه دانشمند بمیرد رخنه‏اى در اسلام افتد رخنه‏اى كه تا روز قیامت بسته نشود و همانا دانشجوئى كه بمیرد هفتاد هزار فرشته او را تشییع جنازه كنند. (1) و از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و اله روایت شده كه هر كس طالب علم را كمك كند مسلم پیامبران را دوست داشته و با آنان همنشین میباشد و هر كس دشمن داشته باشد طالب علم را مسلم پیامبران را دشمن داشته و مجازات او جهنم است و همانا طالب علم روز قیامت مانند پیغمبران شفاعت مى‏كند و براى طالب علم در بهشت فردوس یك هزار كاخ طلاست و در بهشت جاویدان یك هزار شهر از نور و در جنة الماوى هشتاد درجه از یاقوت سرخ و براى هر درهمى كه در راه كسب علم‏</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خرج كند به شماره‏ى ستاره‏هاى آسمان و فرشتگان حوریه باشد و هر كس بطالب علم دست دهد خدا بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند و هر كس طالب علم را كمك كند هنگامى كه بمیرد خدا او را و هر كس كه تشییع جنازه‏اش را كرده بیامرزد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>ارشاد القلوب-ترجمه رضایى، ج‏1، ص: 391</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">3. و همانا براى طالب علم تمام موجودات طلب آمرزش میكنند طلب كنید علم را كه سبب تقرب بین شما و خداى عز و جل مى‏شود و همانا طلب علم بر هر مسلمانى واجب است‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">4. پیغمبر- صلّى اللَّه علیه و آله- فرمود: دنیا ملعون است و آن كس كه در آن است نیز چنین است مگر سه طایفه: یكى عالم و دیگر كسى كه طالب علم است و سوم آن كس كه به یاد خدا باشد و در هر حال و در هر جا خدا را فراموش نكند</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">5 . و از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم مرویست كه میفرمود: عالم بین مردمان جاهل مانند آدم زنده است بین مردگان، دانسته باشید كه هر چیزى براى طالب علم طلب آمرزش میكند پس طلب علم كنید كه آن سبب تقرب شما است بخدا و طلب علم نمودن واجبست بر هر فرد مسلمانى. (3) و فرمود: چون روز قیامت شود وزن كنند مداد (آثار علمى و قلمى) علما را با خون شهدا؛ مداد علما زیادتى كند (زیرا از كتب علما همه‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ارشاد القلوب-ترجمه مسترحمى، ج‏2، ص: 207</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مردم سالهاى بیشمار استفاده مینمایند و بسعادت میرسند و لیكن از خون شهدا أثر كلى باقى نمیماند و فقط خود بهره میبرند). (1) و فرمود: هیچ عملى بعد از أداى واجبات بهتر از اصلاح امور مردم و انتشار أعمال و انجام كارهاى خیر نیست.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">6. - رسول خدا «ص» فرمود هر كه راهى رود كه در آن علمى جوید خدا او را راهى برد كه ببهشت در آورد زیرا كه فرشتگان پرهاى خود را براى طالب علم بگسترانند از پسند او و براستى همانا براى طالب علم آمرزشجوید هر كه در آسمان و زمین است تا برسد بماهیان دریا و فضل عالم بر عابد چون فضل ماه است بر سایر اخترها در شب چهارده و براستى علماء وارثان پیغمبرانند زیرا پیغمبران دینار و نه درهمى به ارث ندادند ولى علم را بارث دادند هر كه از آن اخذ كند بهره فراوانى گرفته‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">7. اى طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگى بخودت سرگرم سازد، تو آن روزى كه از آنان جدا مى‏شوى همانند میهمانى هستى كه شب را در میان آنان بسر برده و صبح از نزدشان بسوى دیگران مى‏روى، و دنیا و آخرت بسان منزلى است كه در آن فرود آمده، سپس بسوى غیر آن خواهى رفت. و فاصله میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خواب كوتاهى كه بزودى از آن بیدار شوى چیز دیگرى نیست.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>امالى شیخ مفید-ترجمه استادولى، متن، ص: 199</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>(1) اى طالب علم، براى حضور در پیشگاه پروردگار عملى پیش فرست كه تو در گروه عمل خود هستى، و هر گونه كه عمل كنى جزا بینى.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اى طالب علم نماز بخوان پیش از آنكه نتوانى بر شب و روزى دست یابى كه در آن نماز بگزارى، همانا مثل نماز براى صاحبش- باذن پروردگار- مثل مردى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان، خوب به سخنان او گوش دهد تا از بیان نیازش فارغ شود، همچنین مرد مسلمان تا آن زمان كه در نماز است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اى طالب علم صدقه بده پیش از آنكه قادر بر دادن چیزى نباشى، و از دادن آن ممنوع نگردى، همانا مثل صدقه براى صاحبش مثل مردى است كه دستش به خون كسى آلوده شده و اقوام او در پى خونخواهى وى هستند و او گوید:</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مرا نكشید و مدّتى برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما كوشش نمایم، مرد مسلمان نیز- باذن خدا- این چنین است، هر زمان صدقه‏اى بدهد یك گروه از گردنش گشوده شود تا اینكه خداوند اقوامى (چنین كسانى) را به نزد خویش بازستاند در حالى كه از آنان راضى گشته است، و هر كس كه خدا از روى راضى باشد همانا از آتش آزاد شده است.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اى طالب علم آن دل كه در آن چیزى از حقّ نباشد همچون خانه ویرانى است كه آبادكننده‏اى ندارد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اى طالب علم همانا این زبان كلید خیر و كلید شرّ است. پس بر دهانت مهر زن همان گونه كه بر طلا و نقره است مهر مى‏نهى.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اى طالب علم این مثالها را خداوند براى مردم بیان فرموده و جز عالمان در باره آن تعقّل نمى‏كنند.</SPAN></P></SPAN> text/html 2009-11-22T06:32:30+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی موز http://fatux.mihanblog.com/post/87 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">باب یازدهم موز</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(2) 1- <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در محاسن: (554) بسندش از ابى اسامه كه نزد امام ششم علیه السّلام رفتم و موزى نزدیكم آورد و از آن خوردیم با آن حضرت. (3) 2- و از همان: (555) بسندش از ابى خدیجه كه با فضل نزد ابى خالد صاحب خال رفتیم و موز و رطب آورد و گفت: از این بخورید كه خوبست. (4) بیان: اشاره بهر كدام است یا بخصوص موز. (5) 3- در محاسن: از یحیى بن موسى صنعانى كه در منى نزد ابى الحسن ثانى بودم و ابى جعفر علیه السّلام در دامنش بود و موز را پوست میكند و باو میخوراند. (6) بیان: فیروزآبادى گفته: موز میوه معروفى است ملین و مدر و باه آور است نطفه و بلغم و صفراء فزاید و پر خوردنش جدا سنگینى آورد و خوشه‏اش از 30 تا 500 موز گیرد، در بحر الجواهر است كه موز میوه درختى است كه كنار دریا در بیشتر بلاد روید، و موز و نخل خرما جز در بلاد گرمسیر نرویند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(7)<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-11-22T06:26:43+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی در خواست http://fatux.mihanblog.com/post/86 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">لطفا از قرار دادن تبلیغات</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;در این وبلاگ در بخش </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كامنت&nbsp; ها خود داری كنید</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;و محیط معطر آن را كه به عطر توحید آراسته شده</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;است آلوده به كثرات نفرمایید .</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 36pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ممنون كه همكاری می كنید !</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 36pt"></P></SPAN> text/html 2009-11-22T06:22:03+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی توحید 2 http://fatux.mihanblog.com/post/85 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بخش دوم توحید صفاتی </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سخن در اصول دین بود<SPAN>&nbsp; </SPAN>و اولین اصل از آن اصول یعنی توحید را در حال شرح دادن بودیم كه برخی از ادله <SPAN>&nbsp;</SPAN>فلاسفه را در مورد توحید ذاتی بیان كردیم . حال نوبت به توحید صفاتی می رسد و توضیحات مربوط به آن و شرح و توضیح یك صفت از صفات خدا <SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در ابتدای بحث باید معنی صفت را بدانیم و بعد از آن معنی توحید صفاتی را مورد بررسی قرار می دهیم . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حال اگر صفت را بخواهیم معنی شرح اللفظی كنیم آن یعنی خصوصیتی كه در اشیاء و موجودات هست و آن شی و آن فرد با این خصوصیت ویژه شناخته می شود و حتی به آن معروف هم شده شده مثل حاتم طائی كه به بخشندگی معروف شده و زبان زد شده است . حال كه این معنی اجمالی را یاد گرفتیم و فهمیدیم باید بدانیم كه آیا می شود هر صفتی را به خداوند نسبت داد یا خیر این كار جائز نیست ؟ ما در ابتدا باید بدانیم كه ما دو قسم از صفات را داریم یك نوع آن صفات ثبوتی است و نوع دیگر صفات سلبی است كه توضیح آن خواهد آمد . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برای بیان توحید اسماء الحسنای خداوند باید به این دو گونه از صفات توجه كرد . 1- صفات نقص : هر چیزی از دو حال خارج نیست یا كامل و خیر است و یا ناقص و قبیح و شر . آنچه كه بر نقص برگردد خداوند از آن مبراست كه به آن صفات سلبی نیز گویند یعنی شما مجاز نیستی این صفت را به خدا نسبت دهید و از خداوند سلب می شود <SPAN>&nbsp;</SPAN>زیرا نقص یعنی شر و شر یعنی عدم خیر در حالی كه ما در مطلب قبل اثبات كردیم كه خداوند منشاء تمام خیرات است<SPAN>&nbsp; </SPAN>( لانه منبع كل شرف ) پس امكان ندارد این صفات به خداوند نسبت یابد . مثل این كه خداوند در قرآن می فرماید : وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِینَ. <SPAN>&nbsp;</SPAN>و خدا به مردم جهان ستم روا نمى‏دارد (108 آل عمران ) بلكه خدا نتنها كه ستمی را روا نمی دارد بلكه اراده ظلم را هم نمی كند . و یا این كه خداوند از نسیان بدور است و یا از صفت خواب بدور است<SPAN>&nbsp; </SPAN>لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْم‏ . نه خواب سبك او را فرا مى‏گیرد و نه خواب سنگین‏ ( سوره بقره آیه 255 ) و یا این كه خداوند از داشتن شریك هم مبری است ِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیم‏ همانا شرك به خدا ستمی عظیم است . ( لقمان آیه 13 ) </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">2- صفات حسن و احسن كمال : ابتد ا باید فرق میان حسن و احسن را بدانیم تا قدری فهم ما افزایش یابد .حسن یعنی خوب و نیكو و احسن یعنی بهتر و نیكو تر ( باب افعال : احسن ، یحسن ، احسان . تفضیل ) خوب فرق این ها باهم معلوم شد یعنی این كه عالم بودن هم به انسان صدق می كند و هم به خداوند ولی علم ما كجا و علم او كجا !! علم ما اكثر اوقات اصلا علم نیست بلكه جهل مركب است ( جهل مركب یعنی : آن كس كه نداند و نداند كه نداند ) ولی علم خداوند علم حقیقی است . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خوب اكنون این صفات حسن و احسن و كمال برعكس صفات قبیح می باشد یعنی باید این ها را به خداوند نسبت داد مثل عالمیت ،‌ خالقیت ، نورانیت ،‌ جباریت ،‌رحمانیت ، قادریت،<SPAN>&nbsp; </SPAN>واجبیت و صد ها صفت دیگر كه تمام آن ها را در دعای جوشن كبیر می شود یافت به این صفات صفات ثبوتی نیز گویند .<SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حال می رسیم به اصل معنای توحید صفاتی : توحید صفاتی یعنی این كه ذات خداوند عین صفات اوست و از نظر صفات ، صفت واحدی دارد . حال ممكن است بپرسید كه چگونه می شود كه به لحاظ صفت واحد باشد اما آنچه كه در قرآن و روایات است ضد این حرف است ( مثلا می گویید خدا کریم است ، خدا رحیم است ، خدا حکیم است و .. ) ؟ <SPAN>&nbsp;</SPAN>ما در جواب می گوییم كه این گونه كه می گویید نیست !! و در واقع این صفات چند گانه كه شما <SPAN>&nbsp;</SPAN>می گویید به دلیل ناتوانی ذهن از تحلیل میان آنهاست و اگر نه صفات خداوند عین هم دیگر هستند ولی عقل از تحلیل آن عاجز است به طور مثال علم خداوند عین قدرت خداست و حكمت خداوند عین رحمت خداست<SPAN>&nbsp; </SPAN>. ( كه این واضح است برای مثال این كه خوردن خوك بر ما حرام است از حكمت اوست و این حكمت دقیقا برای ما رحمت است چه بسا كه با خوردن خوك چه مشكلاتی ممكن بود برای ما اتفاق بیفتد كه با این حكمت از آن جلوگیری شد . )<SPAN>&nbsp; </SPAN>حال اگر این گونه نپنداریم به یك مشكل اساسی بر می خوریم . شرح اشكال : در صورتی كه شما صفات مختلف را یكسان و عین هم حساب نكنید نتیجه اش جزء دار بودن خداوند است و حال آن كه ممكن است خداوند دارای اجزاء مختلف باشد ؟ یقینا خیر زیرا نتیجه این است كه دیگر خداوند ما صمد نباشد زیرا همیشه آنچه كه دارای اجزاست به اجزاء خود نیازمند است كه این مخالف است با صمد بودن خداوند . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بخش دوم :<B><I><U></U></I></B></SPAN></P> <P dir=rtl><B><I><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اثبات عدم وجود مكان برای خداوند : </SPAN></U></I></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برای اثبات آن ما متوصل به مفهوم وجوب وجود می شویم و با توجه به آن اگر خداوند مكان می داشت از نوع اكوان حادث ( وجود های حادث و حركت و سكون و اتصال و انقطاع ) جدا نمی شد چون هر امر ممكن از دو حال خارج نیست یا ساكن است یا متحرك و هر چه از حادث جدا شود خود نیز حادث است و هر حادثی ممكن است و اگر ممكن باشد<SPAN>&nbsp; </SPAN>واجب نخواهد بود . و ضمن این كه<SPAN>&nbsp; </SPAN>آن چه كه مكان داشته باشد باید از موجودات عالم طبیعت باشد و دارای جسم هم باید باشد و فضا را اشغال كند ! كه خداوند مبری از این صفات است . </SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حادث : یعنی موجودی كه نبوده و بعد بود شده ( وجود بعد از عدم )</SPAN></P></SPAN> text/html 2009-11-22T06:09:24+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی گل عاشق http://fatux.mihanblog.com/post/84 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">بمون با من گل تشنه</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">ببین دل بستن آسونه</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">ولی دل کندن عاشق</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">مثل دل کندن از جون</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">چراغ گریه روشن کن</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">شب دلشوره وارفتن</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">کنار این شب زخمی</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">بمون با من بمون با من</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">ببین امشب بیاد تو</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">فقط از گریه می بارم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">حلالم کن تو میدونی</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">دل بی طاقتی دارم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">تماشا کن صدایی که به دست باد ها دادی</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">میون رفتن و موندن کنار تو گرفتارم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">تن بی سر ، سر بی تن</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">نگو دست از تو بردارم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">اگه بعد از تو می موندم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">اگه بعد از تو می بوسم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">خدا حافظ</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%">تو را با گریه می بوسم</SPAN></P> <P dir=ltr style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P></SPAN> text/html 2009-11-22T06:03:14+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی عاشق http://fatux.mihanblog.com/post/83 <SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دید از زاریش كو زار دل است<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>تن خوش است و او گرفتار دل است‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">عاشقى پیداست از زارى دل<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp; </SPAN>نیست بیمارى چو بیمارى دل‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">علت عاشق ز علتها جداست<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>عشق اصطرلاب اسرار خداست‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">عاشقى گر زین سر و گر ز ان سر است<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>عاقبت ما را بدان سر رهبر است‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">هر چه گویم عشق را شرح و بیان<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>چون به عشق آیم خجل گردم از آن‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گر چه تفسیر زبان روشن‏گر است<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>لیك عشق بى‏زبان روشن‏تر است‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">چون قلم اندر نوشتن مى‏شتافت<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">عقل در شرحش چو خر در گل بخفت<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آفتاب آمد دلیل آفتاب<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>گر دلیلت باید از وى رو متاب‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">از وى ار سایه نشانى مى‏دهد<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp; </SPAN>شمس هر دم نور جانى مى‏دهد</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سایه خواب آرد ترا همچون سمر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>چون بر آید شمس انْشَقَّ القمر</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خود غریبى در جهان چون شمس نیست<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شمس جان باقیى كش امس نیست‏</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شمس در خارج اگر چه هست فرد<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;</SPAN>مى‏توان هم مثل او تصویر كرد</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شمس جان كاو خارج آمد از اثیر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نبودش در ذهن و در خارج نظیر</SPAN></P></o:p></SPAN> text/html 2009-11-22T05:43:13+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی شعر 2 http://fatux.mihanblog.com/post/82 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>بهانه داده به دستم چراغ او امشب <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>که خون باده بریزم سبو سبو امشب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>گذشت عمر و به پیرانه سر به سحر سبو <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>غزل غزل شده ام عاشقانه گو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>امشب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>رفیق راه من ای سایه ،ای غلام سیاه <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>زخدمتم منشین جز به گفت و گو امشب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>به گریه پاک شدم ، گناه تنهایی <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>به من نماز گزاراز چهار سو امشب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>بهانه داده به دستم فراغ او امشب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>که خون باده بریزم سبو سبو امشب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>رفیق هرزه تو را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وقت خوش تلف دارد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>چراه گاه بود دشت تا علف دارد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>دهان صافدلان شو و اگر نه در یتیم </FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>چه حاجتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به زبان بازی صدف دارد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>همای خانگی دل شدم نداستم</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>&nbsp;که سگ به مردم دوراز <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>وفا ، شرف دارد <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>خم خموشم و خالی تر از خزانه غیب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 13pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Badr'; mso-ascii-font-family: IranNastaliq; mso-hansi-font-family: IranNastaliq; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>دهان شسته ما را که دید کف دارد .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-11-21T11:44:26+01:00 fatux.mihanblog.com محمد یحیی طالب علم http://fatux.mihanblog.com/post/81 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cbank2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cbank2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cbank2%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"B Lotus"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"B Lotus";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"B Lotus";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>امالى شیخ مفید-ترجمه استاد ولی ،<span style="">&nbsp; </span>ص: 200</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">ابو بصیر گوید: امام باقر (ع) فرمود: ابوذر- رحمه اللَّه- مى گفت :</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">گویا این اشیاء دنیا چیزی نیست جز عملی كه خیر آن سود بخشد، و شرّ آن زیان رساند، مگر به كسى كه خداوند به او رحم آورد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">ای طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگى بخودت سرگرم سازد، تو آن روزى كه از آنان جدا مى‏شوى همانند میهمانى هستى كه شب را در میان آنان بسر برده و صبح از نزدشان بسوى دیگران مى‏روى، و دنیا و آخرت بسان منزلى است كه در آن فرود آمده، سپس بسوى غیر آن خواهى رفت. و فاصله میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خواب كوتاهى كه بزودى از آن بیدار شوى چیز دیگرى نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>(1) اى طالب علم، براى حضور در پیشگاه پروردگار عملى پیش فرست كه تو در گروه عمل خود هستى، و هر گونه كه عمل كنى جزا بینى.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">اى طالب علم نماز بخوان پیش از آنكه نتوانى بر شب و روزى دست یابى كه در آن نماز بگزارى، همانا مثل نماز براى صاحبش- باذن پروردگار- مثل مردى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان، خوب به سخنان او گوش دهد تا از بیان نیازش فارغ شود، همچنین مرد مسلمان تا آن زمان كه در نماز است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">اى طالب علم صدقه بده پیش از آنكه قادر بر دادن چیزى نباشى، و از دادن آن ممنوع نگردى، همانا مثل صدقه براى صاحبش مثل مردى است كه دستش به خون كسى آلوده شده و اقوام او در پى خونخواهى وى هستند و او گوید:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">مرا نكشید و مدّتى برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما كوشش نمایم، مرد مسلمان نیز- باذن خدا- این چنین است، هر زمان صدقه‏اى بدهد یك گروه از گردنش گشوده شود تا اینكه خداوند اقوامى (چنین كسانى) را به نزد خویش بازستاند در حالى كه از آنان راضى گشته است، و هر كس كه خدا از روى راضى باشد همانا از آتش آزاد شده است. اى طالب علم آن دل كه در آن چیزى از حقّ نباشد همچون خانه ویرانى است كه آباد كننده ‏اى ندارد. اى طالب علم همانا این زبان كلید خیر و كلید شرّ است. پس بر دهانت مهر زن همان گونه كه بر طلا و نقره است مهر مى‏نهى. اى طالب علم این مثالها را خداوند براى مردم بیان فرموده و جز عالمان در باره آن تعقّل نمى‏كنند.<o:p></o:p></span></p>